Poradnik

Weryfikacja świadczeń wychowawczych oraz finansowanie programu 500 +

Świadczenia wychowawcze w obrębie programu 500 + będą uznawane na okres 12 miesięcy (od początku listopada do końca października roku następnego). Zrewaloryzowanie na następny okres będzie związane ze złożeniem nowego wniosku, przyjęcie będzie możliwe od 1 września. Jeżeli świadczenie wychowawcze zostanie przyznane w danym okresie nie jest to równoznaczne, z tym że uprawnione organy nie […]