Poradnik

Weryfikacja świadczeń wychowawczych oraz finansowanie programu 500 +

Świadczenia wychowawcze w obrębie programu 500 + będą uznawane na okres 12 miesięcy (od początku listopada do końca października roku następnego). Zrewaloryzowanie na następny okres będzie związane ze złożeniem nowego wniosku, przyjęcie będzie możliwe od 1 września. Jeżeli świadczenie wychowawcze zostanie przyznane w danym okresie nie jest to równoznaczne, z tym że uprawnione organy nie mogą zatrzymać wypłaty zasiłku.

Zatrzymanie lub zredukowanie wypłaty świadczenia 500 + może nastąpić w sytuacji, gdy ośrodek pomocy społecznej lub inny organ publiczny przekaże odpowiedniemu organowi, który ponosi odpowiedzialność za przyznawanie oraz wypłatę świadczeń (marszałek województwa, burmistrz lub prezydent miasta oraz wójt) informację o stwierdzeniu marnotrawienia otrzymywanych pieniędzy lub niezgodnego z ich przeznaczeniem wydawania przez osobę uprawnioną. Organy, które są do tego uprawnione mogą zdecydować o przekazaniu takiej osobie transzy lub całości przysługującego świadczenia w formie materialnej.

Zatrzymanie wypłaty świadczenia może wystąpić w przypadkach, gdy: pobierający świadczenie wychowawcze 500 + nie udzieli w odpowiednim terminie lub nie zgodzi się udzielenia wyjaśnień co do uwarunkowania, które mają istotny wpływ na prawo do świadczenia, przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe świadczenie nie zostanie odebrane przez osobę, która jest do tego uprawniona.

Osoby, które pobrały świadczenie 500 + nienależnie są obowiązane do jego zwrotu w pełnej kwocie. Środki przyjęte niezgodnie z warunkami programu 500 + należy przelać na rachunek bankowy, który jest wskazany przez organ zajmujący się programem wraz z odsetkami. Istnieje możliwość umorzone w części lub całości kwoty pobranej nienależnie wraz z odsetkami. Przyjmuje się też możliwość odroczenia terminu spłaty lub rozłożenia na raty.

Finansowanie programu 500 Plus

Świadczenia wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ a także wszystkie koszty związane z ich wypłatą oraz obsługą będą finansowane z budżetu państwa w oparciu o przepisy o finansach publicznych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r.

Poziom dotacji i koszty wypłat będą określone przez ustawę budżetową za dany rok.

Ustawa budżetowa, która obwiązuje w 2016 roku będzie uwzględniała wartość wszystkich świadczeń oraz wysokość kosztów ich obsługi. Organy, które są odpowiedzialne za realizację zadań dotyczących wypłaty świadczeń (marszałek województwa, burmistrz lub prezydent miasta oraz wójt) będą sporządzali i przekazywali sprawozdania rzeczowo-finansowe z wywiązywania się ze swoich zadań.

Sprawozdania te trafią do odpowiedniego ministra zajmującego się sprawami rodziny. Ten sam minister na drodze rozporządzenia określi odpowiednie wzory sprawozdań, sposób ich przygotowania, a także termin i sposób ich składania. Zwrot świadczeń, które zostaną pobrane nienależnie nie będzie miał wpływu na koszt obsługi świadczeń w danym roku budżetowym.

0 0 votes
Daj ocenę
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments