Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych – kto może się starać o dotację w 2019 roku?
Poradnik

Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych – kto może się starać o dotację w 2019 roku?

W dniach od 28.02.2019 r. do 29.03.2019 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020, zgodnie z ogłoszeniem Prezesa ARiMR, można składać wnioski dotyczące programu „Restrukturyzacja małych gospodarstw”. Kto może złożyć wniosek i na jaką pomoc może liczyć, przeczytasz w poniższym artykule.

Ile pieniędzy można dostać?

Ogłoszony przez Prezesa ARiMR nabór wniosków jest czwartym naborem w ramach PROW. To czy w ramach PROW rolnik może ubiegać się o modernizację czy o restrukturyzację swojego gospodarstwa, uzależnione jest od spełnienia określonych warunków. Pierwszy z nich to kryterium ekonomiczne. Jeśli wielkość ekonomiczna gospodarstwa jest mniejsza niż 10 tys. euro, rolnik może starać się o restrukturyzację (jeśli ten próg zostanie przekroczony – można ubiegać się o modernizację w ramach innych programów). W ramach programu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” wnioskować można o przyznanie dofinansowania w kwocie do 60 tys. zł m. in. na wydatki związane z przygotowaniem do sprzedaży produktów rolnych gospodarstwa, na wydatki związane np. ze szkoleniami czy korzystaniem z usług doradczych, a także inwestowaniem w środki trwałe oraz budowaniem budynków.

Biznesplan to podstawa

Kolejnym warunkiem, by uzyskać dofinansowanie jest przedstawienie biznesplanu i zobowiązanie się do jego realizacji. Jeśli dane gospodarstwo uzyska dofinansowanie, biznesplan będzie musiał być zrealizowany w ciągu 3 lat. Jeśli pomoc zostanie przyznana, rolnik otrzyma ją w dwóch ratach. Restrukturyzacja ma na celu wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa do co najmniej 10 tys. euro lub o co najmniej 20% wielkości wyjściowej. Pomoc w ramach tego programu gospodarstwo może uzyskać tylko raz w latach 2014-2020.

Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych – kto może się starać o dotację w 2019 roku?

 

Kto może ubiegać się o pomoc?

Jak podaje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23.10.2015 r. (Dz. U. poz. 1813 z późn. zm.), by starać się o pomoc finansową, gospodarstwo, którego wniosek dotyczy, powinno być położone na terytorium Polski i obejmować obszar co najmniej 1 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Rolnik składający wniosek powinien być pełnoletni i prowadzić dane gospodarstwo osobiście i na własny rachunek oraz podlegać ubezpieczeniu w KRUS. Nie dostanie pomocy rolnik, który uzyskał już wcześniej dofinansowanie z innych programów (ich lista wymieniona jest w wyżej wskazanym rozporządzeniu).

Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych – kto może się starać o dotację w 2019 roku?

 

Gdzie złożyć wniosek?

Formularze wniosków można pobrać w oddziałach ARiMR albo ze strony internetowej ARiMR. Wypełnione wnioski można składać w oddziałach ARiMR albo wysłać pocztą (koniecznie listem rejestrowanym; o dochowaniu terminu złożenia wniosku zadecyduje data stempla pocztowego). Każdy wniosek oceniany jest według opracowanej skali punktowej. Dotację otrzymają rolnicy, których wnioski zdobędą najwięcej punktów.

Artykuł powstał przy współpracy z serwisem http://akademiarolnika.pl/

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o